References
Web shop
Discounts

Čarolija doma Dunja

 

Since 04.12.2010, at the location Kolodvorska 9 in Kutina, Čarolija doma Dunja has been open.
Visit us at our newly opened store!
If Kutina is too far from you, since recently, our products can be ordered through the webshop .
We eagerly await you!


Advance payment discount

If you choose one of our web site packages we offer you the option to pay in advance with which you receive a 20% discount.

Software solutions reference

Complete software package

AGRO - PETAR d.o.o. Popova�?a
�OULJAT - TEKSTIL d.o.o. Velika Ludina
ARĐENT d.o.o. Novska
AUTO COLOR Udovi�?ić, Vidrenjak
BATKOVIĆ d.o.o.
CJEVOMONT d.o.o. Kutina
DIAMANT - GRADNJA d.o.o. Novska
ELEKTROSTROJ d.o.o. Zagreb
EMGD d.o.o. Kutina
GRAĐENJE MAJA d.o.o. Kutina
IMPK d.o.o. Ivanić Grad
MAKSIS Knjigovodstveni servis, Novska
KOŠĆAL d.o.o. Gornja Jelenska
KOMUNALNI SERVISI KUTINA d.o.o.
KOP - INVEST Kutina
KUTINA - ŠPORT d.o.o. Kutina
LJILJAN S d.o.o. Kutina
MA - CEGRA d.o.o. Kutina
MOSLAVINA USLUGE d.o.o. Novoselec
MOSLAVINATRANSPORT d.o.o. Kutina
OŠ BANOVA JARUGA, Banova Jaruga
OŠ JOSIPA KOZARCA, Lipovljani
PEKARA 70, Banova Jaruga
POLIESTERPLAST d.o.o. Kutina
POSLOVNI KLUB POPOVA�OA
PRANJIĆ d.o.o. Kutina
Proizvodnja betonskog crijepa, Nova Subocka
QUERCUS d.o.o. Bro�?ice
RIBEL d.o.o. Kutina
ROBERT UGOSTITELJSTVO d.o.o. Banova Jaruga
"TOBIJAŠ" transportne usluge, Kozarice
TRGOLUKŠIĆ d.o.o. Popova�?a
VARIKS d.o.o. Kutina

Coffee bar

Cafe bar "TOMISLAV", Kutina
Cafe bar BARBA, Lipovljani
Cafe bar OSKAR, Garešnica
Cvjećarna, parfumerija i ugostiteljstvo "MIMOZA", Novska
Građevinsko ugostiteljski obrt "TM GRADNJA"
MIL-COM, KriA3
Obrt za ugostiteljstvo i IT usluge "1001 NOĆ", Međurić
Pe�?enjarnica Kosec, Kutina
SUZANA d.o.o. Banova Jaruga
Ugostiteljski obrt cafe bar "FONTANA", Novska
Ugostiteljski obrt "ANDRIJA"
Ugostiteljski obrt "B.B.B."
Ugostiteljski obrt "DINO", Popova�?a
Ugostiteljski obrt "IVA"
Ugostiteljski obrt "PEPI", Kutina
Ugostiteljski obrt "PERESTEGI", Velika Ludina
Ugostiteljski obrt "TABOO"
Ugostiteljski obrt "VOLODERSKA KLET", Voloder
Ugostiteljski obrt Bistro "LAMS", Novska
Ugostiteljski obrt BUBI, Voloder
Ugostiteljski obrt Caffe bar "IVA", KriA3
Ugostiteljsko usluA3ni obrt BREBRIĆ, Lipovljani
Zajedni�?ki obrt za trgovinu i usluge PENTAGON, Kutina

Warehouse and sales

ŠTIV d.o.o. Voloder
A1AKO d.o.o. Kutina
AUTO MEHANI�OARSKA RADIONA, Kutina
AUTOMEHANIKA-KUTINA d.o.o. Kutina
AUTOPRIJEVOZNIK ALEN HOR�OIĆKA, Banova Jaruga
AUTOPRIJEVOZNIK DRAGAN OSTOJIĆ, Garešnica
AUTOPRIJEVOZNIK HOLJEVAC DAMIR
BARAN�OEK d.o.o. Novska
BBG d.o.o. Kutina
BOMA - VET d.o.o. Kutina
DBC - KriA3 d.o.o.
DINEX radionica za obradu drva, Novska
ELDING elektroinstalaterska radionica, Lipovljani
Elektrousluge i trgovina "SANI", Kutina
EURO-NOVA d.o.o. Kutina
FINEK d.o.o. Garešnica
GLOBAL - KATAVIĆ d.o.o. Novska
HAIĆ d.o.o. Kutina
INOKS-METAL d.o.o. Banova Jaruga
JAN�OI d.o.o. Kutina
KAJZOGAJ d.o.o. Garešnica
KLAS - PROMET d.o.o. Kutina
KUŠER d.o.o. Kutina
L & A AGRO, Mikleuška
Lahor d.o.o. Gornja Gra�?enica
MINI PEKARA "LIPOVLJANKA", Lipovljani
MIRJA mjenja�?nica, ugostiteljstvo proizvodnja i trgovina, Novska
MOSLAVKA - PEKARSTVO d.o.o.
MT-FRIGO d.o.o. Kutina
OPG Vicencinović-Hergouth, Voloder
Opti�?arsko trgova�?ki obrt "OPTIKA", Daruvar
PEKARA CENTAR, �Oazma
PETROKEMIJA d.d. (Maloprodaja), Kutina
Poliklinika za oftamologiju �OASTEK, Daruvar
Privatni zubotehni�?ki laboratorij, Kutina
T.O. EUROPA, Kutina
TRGOPROM DADO d.o.o. Novska
Trgova�?ki obrt "NIKOTEX", Lipovljani
Trgova�?ki obrt ZDENKO
Trgovina "TENA", Novska
Trgovina boja i lakova DOM BOJE, Kutina
Ugostiteljsko - trgova�?ki obrt "BOLERO", Velika Ludina
Urarsko - zlatarski trgova�?ki obrt "URAR I ZLATAR", Daruvar
Vinarija TRDENIĆ proizvodno trgova�?ki obrt, Sisak
VIVA PROMET d.o.o. Velika Ludina
Vodoinstalatersko - bravarska radionica, Novska
ZDRAVI SAN proizvodno trgova�?ki obrt, Kutina
Zubotehni�?ki laboratorij vl. Nada Raosavljević

Financial accounting

G.O. HDZ Kutina
GRADSKI PUHA�OKI ORKESTAR "KREŠIMIR"
Kulturni centar mladih Kutina
MIKŠA d.o.o. Kutina
Turisti�?ka zajednica grada Kutine
Udruga pedagoga fizi�?ke kulture Kutina
Zajednica Športskih Udruga Grada Kutine

Salary

HAKADESCH d.o.o. Novska
METAFLEX d.o.o. Novska
SPEKTAR - PROJEKT d.o.o. Novska

PC hardware

IZRADA PE�OATA, Kutina
Javni biljeA3nik Dubravka Mokry - Uroić
Knjigovodstvene usluge "POPOVIĆ", Popova�?a
TISKARA GRAFOTISAK